30 Σεπ 2009

9ο Συνέδριο ΟΚΟΕ - 21-22 Μαίου 2005 (8/8)9ο Τακτικό Συνέδριο ΟΚΟΕ 21 -22 Μαίου 2005(8/8)

Περιεχόμενα:
1. Σύντομη παρέμβαση του Προέδρου του Συνεδρίου Ανδρέα Κυριακίδη
2. Έγκριση απολογισμού δράσης του απερχόμενου συμβουλίου καθώς και έγκριση οικονομικού απολογισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: