30 Σεπ 2009

9ο Συνέδριο ΟΚΟΕ - 21-22 Μαίου 2005 (1/8)9ο Τακτικό Συνέδριο ΟΚΟΕ - 21-22 Μαίου 2005 (1/8)

Περιεχόμενα:
Χαιρετισμός - ομιλία του Προέδρου του ΑΔΗΚ Ντίνου Μιχαηλίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: